SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Seminář ke Světovému dni bez tabáku

<h2>SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU</h2> <p>úterý 28. kvetna 2013, 11–14 hodin</strong></p>

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

ve velkém jednacím sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17, vchod A, Praha 1

v úterý 28. kvetna 2013, 11–14 hodin

Pozor vstup jen po předložení občanského průkazu.

Pozvánka, program a přihláška ke stažení.