SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Sestry pomáhají přestat kouřit - kurz 22. dubna 2015

Kurz se bude konat ve středu 22. dubna 2015 na Pneumologické klinice UK 2. LF a FN Motol.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (ISNCC - International Society of Nurses in Cancer Care, WWW.ISNCC.ORG), nadací BMS Bridging Cancer Care a sesterskou sekcí Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT, WWW.SLZT.CZ) si Vás dovolují pozvat na kurz:

SESTRY POMÁHAJÍ PŘESTAT KOUŘIT

Akce se bude konat ve středu 22. dubna 2015 na Pneumologické klinice UK 2. LF a FN Motol, pavilon 21, sekretariát – posluchárna 1. patro. 

Přihlášky na kurz je možno poslat poštou nebo elektronicky na e-mail FelbrovaV@seznam.cz

Program a přihláška ke stažení zde [PDF].