SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Sestry pomáhají přestat kouřit - seminář 12. 3. 2015

Akce se bude konat 12. března 2015 ve Velké zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, na Praze 2.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (ISNCC - International Society of Nurses in Cancer Care, WWW.ISNCC.ORG), nadací BMS Bridging Cancer Care a sesterskou sekcí Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT, WWW.SLZT.CZ) si Vás dovolují pozvat na kurz: 

SESTRY POMÁHAJÍ PŘESTAT KOUŘIT

Akce se bude konat 12. března 2015 ve Velké zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, na Praze 2. 

Účast, občerstvení i kredity ČAS zdarma

Program a přihláška ke stažení zde [PDF].