SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Sestry pomáhají přestat kouřit - seminář 18. 6. 2015

Akce se bude konat ve čtvrtek 18. června 2015 v Malé zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, na Praze 2.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (ISNCC - International Society of Nurses in Cancer Care, WWW.ISNCC.ORG), nadací BMS Bridging Cancer Care a sesterskou sekcí Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT, WWW.SLZT.CZ) si Vás dovolují pozvat na kurz: 

SESTRY POMÁHAJÍ PŘESTAT KOUŘIT

Akce se bude konat ve čtvrtek 18. června 2015 v Malé zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, na Praze 2. 

Účast, občerstvení i kredity ČAS zdarma. 

Program a přihláška ke stažení zde [PDF].