SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Skotský zákaz kouření v restauracích snížil výskyt akutních infarktů myokardu o 17 %

Skotská studie je první studií svého druhu v reálném čase se širokým pohledem, která hodnotila benefit zákazu pasivního kouření u kuřáků i nekuřáků.

Skotský zákaz kouření v restauracích snížil výskyt akutních infarktů myokardu o 17 %

Zavedení nekuřáckých veřejných uzavřených prostor včetně restaurací v roce 2006 ve Skotsku snížilo výskyt akutních infarktů myokardu (AIM) o 17 %. Nejvíce profitovali nekuřáci.

Skotská studie je první studií svého druhu v reálném čase se širokým pohledem, která hodnotila benefit zákazu pasivního kouření u kuřáků i nekuřáků.

Autoři z univerzity v Glasgow sledovali celkem 5919 případů a hodnotili roční dopad zákona. Zjistili, že 67 % poklesu AIM se týkalo nekuřáků. Počet osob přijatých do skotských nemocnic pro AIM klesl o 14 % mezi kuřáky a o 21 % mezi těmi, kdo nikdy nekouřili. Více také profitovaly ženy: riziko AIM u nich kleslo o 19 %, zatímco u mužů o 11 %. Pokud jde o nekuřáky, kleslo riziko o 23 % mezi nekouřícími ženami a o 18 % mezi nekouřícími muži.

Ve stejné době poklesl počet hospitalizací pro AIM v Anglii (kde zákaz dosud neplatil) o 4 %. Ve Skotsku klesá dlouhodobě počet AIM cca o 3 % ročně.

Řada zemí včetně České republiky nyní zvažuje přijetí zákona o nekuřáckých veřejných prostorách. Argumenty jsou přitom jasné, dopad pasivního kouření na zdraví prokazatelný. Mohutný vliv pasivního kouření na AIM je však relativní novinkou posledních čtyř let. Čím více důkazů, tím hůře mohou politici proti zákazu kouření ve veřejných prostorách hlasovat. Vždyť jen 15 % AIM představuje v ČR řádově 450 AIM měsíčně, 5400 AIM ročně. Když budeme ignorovat cenu lidských životů a zdraví, při ceně kolem 100 000 Kč za jednu hospitalizaci pro AIM nás nepřijetí takového zákona stojí ročně jen za hospitalizace pro AIM 540 000 000 Kč, tedy přes půl miliardy korun.

Zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách nás nejen nic nestojí, ale na to, že jsme jej dosud nepřijali, doplácíme zdravím, životy i penězi.

Pramen:

Pell, J.P et al.: Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Acute Coronary Syndrome, New England Journal of Medicine. Volume 359:482-491, Number 5, July 31, 2008
Celý článek na http://content.nejm.org/cgi/content/full/359/5/482

Připravila Eva Králíková