SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

SLZT v roce 2016

Vážení kolegové, ráda bych poděkovala všem, kdo se aktivně podíleli a podílejí na aktivitách naší společnosti.

Praha, 3.1.2016

Vážení kolegové,

ráda bych poděkovala všem, kdo se aktivně podíleli a podílejí na aktivitách naší společnosti.

V uplynulém roce 2015 jsme měli úspěšnou konferenci pro pracovníky Center pro závislé na tabáku i 16. konferenci Tabák a zdraví s účastí přes stovku – tedy plný sál Lékařského domu. Počet Center pro závislé na tabáku se rozrostl na 41. Byl vydán update doporučení léčby závislosti na tabáku pro klinické obory (supplementum časopisu Vnitřní lékařství), pro sestry i pro farmaceuty – všechna tři doporučení najdete na našem webu. Pokračovali jsme v projektu vzdělávání sester v léčbě závislosti na tabáku – podrobnosti viz sesterská sekce.

Dovolte upozornit na data, která bychom si měli poznamenat do kalendářů roku 2016: konference pro pracovníky Center pro závislé na tabáku se bude konat ve středu 13. dubna a 17. konference Tabák a zdraví ve středu 9. listopadu. Hlavní akcí roku ale bude mezinárodní evropská konference Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT-E) v Praze 8. – 10. září, aktuální informace budou na www.srnt-e2016.com . Pokud dosud neznáte mezinárodní společnost SRNT s více než tisícovkou členů, vřele doporučuji její web www.srnt.org i členství, které zahrnuje i impaktovaný měsíční časopis společnosti Nicotine and Tobacco Research (IF 2,805).

S přáním dobrého a aktivního roku

Eva Králíková, předseda SLZT