SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Souhrnná zpráva o výstupech z projektu PESCE

Souhrnná zpráva o výstupech z projektu PESCE (Praktičtí lékaři a ekonomika odvykání kouření).

Základním cílem projektu bylo vyvinout na důkazech založená (evidence-based) politická doporučení a navrhnout strategie pro jejich uvedení do praxe, a to na základě několikastupňového konzultačního procesu, který bere v úvahu národní a kulturní specifika.

Celá souhrnná zpráva ke stažení v PDF formátu.