SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Special Eurobarometer 458: Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarette

Informace na webu zde.