SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Světový den bez tabáku 2013: Zakažme reklamu na tabákové výrobky včetně propagace a sponzorství.

Světový den bez tabáku vyhlašuje každoročně 31. května WHO a spolupracující organizace po celém světě s důrazem na zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku a potřebu účinného přístupu, zaměřeného na snížení spotřeby tabáku.

31. května 2013

Světový den bez tabáku vyhlašuje každoročně 31. května WHO a spolupracující organizace po celém světě s důrazem na zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku a potřebu účinného přístupu, zaměřeného na snížení spotřeby tabáku. Užívání tabáku je jednou z celosvětově nejvýznamnějších příčin úmrtí a v současnosti je odpovědné za zabití jednoho z deseti dospělých po celém světě.

Tématem Světového dne bez tabáku 2013 je: Zakažme reklamu na tabákové výrobky včetně propagace a sponzorství.

Úplný zákaz všech forem reklamy na tabákové výrobky, jejich propagace a sponzorství vyžaduje Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku (WHO FCTC) pro všechny smluvní strany této smlouvy do pěti let od vstupu Úmluvy v platnost pro tuto stranu. Je prokázáno, že komplexní zákazy reklamy vede ke snížení počtu těch, kdo začínají kouřit či v kouření pokračují. Podle statistik je zákaz tabákové reklamy a sponzorství jedním z nákladově nejvýhodnějších způsobů, jak snížit spotřebu tabáku a poptávku po něm, a tedy výhodným způsobem kontroly tabáku.

Většině zemí chybí komplexní zákazy

Přes prokázanou účinnost úplného zákazu tabákové reklamy bylo v roce 2010 plně chráněno pouze 6% světové populace před vystavením reklamě, propagaci a sponzorství tabákového průmyslu (Zpráva WHO o globální tabákové epidemii, 2011).

V rámci redukce užívání tabáku mohou komplexní zákazy reklamy, propagace a sponzorství oponovat:

  • Klamavým a zavádějícím kampaním marketingu tabáku
  • Expozici mladých lidí tabákovému marketingu
  • Selhání samoregulace tabákového průmyslu
  • Nedostatečnému efeketu částečných zákazů

Jak stále více zemí začíná plnit své povinnosti podle Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (WHO FCTC), jsou pokusy tabákového průmyslu tuto smlouvu podkopat stále agresivnější, včetně snahy zabránit úplnému zákazu tabákové reklamy, propagace a sponzorství. Například tam, kde jurisdikce zakázala reklamu na tabákové výrobky v místě prodeje včetně zákazu jejich vystavování (cigarety mohou být pouze za neprůhlednými zástěnami, „powerwalls“) nebo byla eliminována reklamní a propagační funkce tabákových obalů standardními obaly (jednotná balení), tabákový průmysl zažaloval vlády u tamních soudů a prostřednictvím mezinárodních obchodních mechanismů. Na druhé straně tabákový průmysl využívá sponzorství a zejména sociální programy podniků ke své taktice oklamat veřejné mínění - abychom věřili v jejich slušnost a dobré úmysly, zatímco oni manévrují a vedou politické a legislativní procesy.

Globální tabáková epidemie zabíjí nyní téměř 6 milionů lidí ročně, z nichž je více než 600 000 nekuřáků, kteří umírají na následky pasivního kouření. Pokud nebudeme jednat, bude tato epidemie do roku 2030 zabíjet více než 8 milionů lidí ročně. Více než 80 % těchto úmrtí, kterým by bylo možné předejít, bude mezi lidmi žijícími v zemích s nízkými a středními příjmy.

Cílem Světového dne bez tabáku je přispět k ochraně současné a budoucí generace nejen před těmito ničivými zdravotními důsledky, ale také před sociálními, environmentálními a ekonomické pohromami, k nimž vede užívání tabáku a expozice tabákovému kouři.

Specifické cíle 2013:

  • pomoci zemím implementovat článek 13 FCTC WHO, tedy komplexní zákaz reklamy, propagace a sponzorství, tak aby méně lidí začalo kouřit či pokračovalo v užívání tabáku
  • podpořit místní, národní a mezinárodní úsilí, které se snaží zabránit tabákovému průmyslu v podkopávání kontroly tabáku, zejména v jeho snaze odvrátit komplexní zákaz veškeré tabákové reklamy, propagace a sponzorství.

Podle http://www.who.int/tobacco/wntd/previous/en/, kde najdete více informací.

Webová stránka WHO

Podrobné informace o World No Tobacco Day 2013 v anglickém jazyce.