SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Světový den bez tabáku 31. května 2009

UKAŽTE PRAVDU. OBRÁZKOVÁ ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY<br> Show the truth. Picture warnings save lives.

UKAŽTE PRAVDU. OBRÁZKOVÁ ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY
Show the truth. Picture warnings save lives.

www.who.int/tobacco/wntd/2009

Dostatečně velká varování na obalech tabákových výrobků (nejlépe více než 50 % velkých ploch, s obrázky) jsou jedním z účinných opatření proti tabákové epidemii. Podle Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control, www.fctc.org) by měla zahrnovat nejen upozornění na různé vlivy na zdraví, ale i na vysokou návykovost nikotinu a podpořit odvykání.

Právě zdravotní varování jsou tématem letošního Světového dne bez tabáku. Světová zdravotnické organizace chce podpořit vlády, aby zavedly účinná varování – nad 50 % velkých ploch, s obrázky. V ČR jsou varování řešena vyhláškou Ministerstva zemědělství a jednání s Ministerstvem zdravotnictví probíhají již několik let, zatím bez úspěchu. Přitom by toto opatření státní rozpočet nic nestálo – varování by musel natisknout výrobce.

V zemích, kde taková varování již mají, se jejich efekt projevil:

  • v Kanadě 58 % kuřáků uvedlo, že díky varováním více přemýšlejí o vlivu kouření na své zdraví
  • V Brazílii uvedlo 67 % kuřáků, že jim varování pomohla v rozhodnutí přestat kouřit a 54 % uvedlo, že jim pomohla změnit názor na vliv kouření na zdraví
  • V Singapuru 28 % kuřáků uvedlo, že díky varováním kouří méně cigareta omezili kouření v přítomnosti dětí
  • V Thajsku uvedlo 44 % kuřáků, že jim varování podstatně pomohla v rozhodnutí přestat kouřit v nejbližším měsíci a 53 %, že jim pomohla vážně se zamyslet nad vlivem kouření na zdraví

Podklady (plakáty, grafy, nálepky atd. včetně 24stránkové brožury) pro letošní Světový den bez tabáku si lze stáhnout na stránkách WHO: www.who.int/tobacco/wntd/2009.

Varování podle návrhu EU z roku 2004 (již platí např. v Belgii, Rumunsku nebo UK) najdeme v češtině na http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/cz_pictures.pdf

Zpráva WHO z roku 2008 M-POWER (viz jedna z našich předchozích aktualit) www.who.int/tobacco/mpower.

"Best practices for comprehensive tobacco control programs-2007" (CDC, USA) je k dispozici na www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/stateandcommunity/best_practices.

Eva Králíková