SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Světový den bez tabáku WHO

Pozvánka na seminář

konaný pod záštitou

MUDr. Romany Bělohlávkové
poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro veřejné zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Světový den bez tabáku vyhlašuje WHO každoročně na poslední květnový den již od roku 1988.

Letošním tématem Světového dne bez tabáku je – „Chránit děti před vlivem tabákového průmyslu". Opatření, která nás mohou dovést k ochraně dětí před tabákovými výrobky, jsou například: prodej cigaret (tabáku a nikotinových výrobků) jen ve specializovaných obchodech s licencí, zákaz reklamy, zákaz vystavování zboží a jednotné balení tabákových výrobků. Vzhledem k narůstající spotřebě alternativních tabákových výrobků (elektronických cigaret, vapování, nikotinových sáčků, snusu, porcovaného tabáku, zahřívaného tabáku) a jejich vliv na zdravotní riziko i riziko závislosti, je toto téma velmi aktuální. Seminář si také klade za cíl informovat o možnostech úhrady léčby závislosti hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Kdy: 30. května 2024 od 14:00 – 15:30 hodin, 13:30 – 14:00 registrace účastníků

Kde: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zasedací místnost Konírna (Malostranské náměstí 7/19, Praha 1 – Malá Strana)

Program:

14:00 Zahájení a úvodní slovo - MUDr. Romana Bělohlávková
14:10 ABC forem nikotinu na trhu - MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. IK 1. LF UK a VFN
14:20 ABC léčby závislosti na tabáku - Prof. MUDr. Eva Králíková, Centrum pro závislé na tabáku III. IK 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
14:30  Moje plíce pomáhají nejen pacientům - Ing. Ilona Mančíková, předsedkyně spolku Moje plíce, z.s.
14:40  Nenech se ovládat nikotinem - Peter Sládeček TUBRR
14:50  Diskuse
15:30  Ukončení

Svoji účast, prosím, potvrďte zde na následujícím odkazu!

https://forms.gle/SYWtCZ4DkZnHncZg7

¨

Vstup do budovy PSP ČR je možný pouze s platným občanským průkazem.