SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Světový den bez tabáku WHO

31. květen 2016

Světový den bez tabáku WHO je v roce 2016 věnován JEDNOTNÉMU BALENÍ.

Bližší informace na webu
www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/en/.