SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Světový den bez tabáku WHO (31. 5.)

<p>Tématem letošního Světového dne bez tabáku WHO (31. 5.) bude klíčové téma kontroly tabáku: <b>tabákové daně</b>. <p>Blíže viz <a href="http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/event/en/">www.who.int</a>

Tématem letošního Světového dne bez tabáku WHO (31. 5.) bude klíčové téma kontroly tabáku: tabákové daně.

Blíže viz www.who.int