SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Tématem Světového dne bez tabáku WHO 2022 je naše životní prostředí, které tabákový průmysl poškozuje

více zde: https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/05/world-no-tobacco-day-2022-tobaccos-threat-to-our-environment