SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Text direktivy EU o tabákových výrobcích

Text direktivy EU o tabákových výrobcích, jak ji schválil Evropský parlament v posledním březnovém týdnu 2014, definitivní schválení se předpokládá 14.5.2014, platnost pak od května 2016. <a href="/dokumenty/TPDtext_EP_26022014.doc">Ke stažení zde</a> [DOC].

Text direktivy EU o tabákových výrobcích, jak ji schválil Evropský parlament v posledním březnovém týdnu 2014, definitivní schválení se předpokládá 14.5.2014, platnost pak od května 2016. 

Text direktivy EU o tabákových výrobcích [DOC].