SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

THR Update - harm reduction v užívání tabáku, srpen 2019

srpen 2019

Informace ke stažení zde

Link: 

https://www.rstreet.org/2019/08/07/tobacco-harm-reduction-evidence-update/