SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Tisková konference MZ ČR ke Světovému dni bez tabáku, výsledky národního výzkumu SZÚ o užívání tabáku v ČR

Výsledky národního výzkumu SZÚ o užívání tabáku v ČR potvrdily, že českých kuřáků ubývá, povědomí o zdravotních rizicích kouření se zvýšilo.

Více informací:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/vysledky-narodniho-vyzkumu-szu-o-uzivani-tabaku-v%C2%A0cr-potvrdilyze-ceskych-kurak_19310_1.html