SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Tobacco Atlas

Druhé vydání Tobacco Atlas, publikované American Cancer Society, mapuje historii tabákové epidemie, současnost a výhled do roku 2050.

Druhé vydání Tobacco Atlas, publikované American Cancer Society, mapuje historii tabákové epidemie, současnost a výhled do roku 2050. Atlas ukazuje, že tabák nemá jen zdravotní, ale i ekonomické, obchodní, politické a kriminální souvislosti. Ukazuje také význam multifaktoriálního přístupu mezinárodních a nevládních organizací, soukromého sektoru a občanské společnosti k redukci epidemie.

Část 1: Prevalence a zdraví
Kouření mužů, žen, zdravotníků, dospívajících chlapců a dívek, roční spotřeba cigaret, úmrtí způsobená tabákem.

Část 2: Cena tabáku
Economické dopady užívání tabáku, cena balíčku cigaret ve vybraných zemích, cena balíčku cigaret v porovnání s cenou potravin a ošacení.

Část 3: Obchod s tabákem
Plocha půdy pro pěstování tabáku v jednotlivých zemích, zpracování tabáku, hlavní tabákové společnosti, globální trh s tabákem, vývyz cigaret podle zemí, ilegální prodej a pašování.

Část 4: Propagace
Marketing tabákových výrobků, podpora tabákového průmyslu politickým organizacím a osobám, dokumenty tabákového průmyslu.

Část 5: Akce
Výzkum, Rámcová úmluva o kontrole tabáku WHO (Framework Convention on Tobacco Control), nekuřácké veřejné prostory, omezení marketingu a reklamy tabákových výrobků, zdravotní varování na tabákových výrobcích, Světový den bez tabáku a další formy informování, léčba závislosti na tabáku, daně z tabákových výrobků, právní postupy proti tabákovému průmyslu, užívání tabáku v budoucnosti.

Část 6: Tabulky ze světa
Demografie tabáku, obchod s tabákem.

Tobacco Atlas, Second Edition: http://www.cancer.org/docroot/AA/content/AA_2_5_9x_Tobacco_Atlas.asp

Tobacco Atlas, First Edition: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/tobacco_atlas

Interactive Tobacco Atlas Online: http://tobaccoresearch.net/atlas.html