SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

U.S. E-cigarette Summit, Washington DC, 29. 4. 2019

Podrobné informace k události "The E-Cigarette Summit"

Podrobné informace k události "The E-Cigarette Summit", která se konala dne 29. 4. 2019.

Slidy

https://www.e-cigarette-summit.us.com/resources/

Videa

https://vimeo.com/album/5967467?page=1