SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Užívání e-cigaret a psychiatrické organizace v UK

Článek "E-cigarettes: use by patients in NHS mental health organisations"

Podrobné informace zde