SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Užívání tabáku/nikotinu: co může udělat sestra - Přeloženo na 11. 10. 2022

Kurz je určen pro všechny sestry v ambulantní i lůžkové péči všech oborů a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky.

Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání podle §53 a §54 Zákona 96/2004 Sb. v platném znění. Prakticky zaměřené setkání, jehož cílem je využití klinických souvislostí kouření k intervenování sestry v případě užívání tabáku/nikotinu. Zmíníme diagnostiku a základy komunikace s kuřákem včetně nových alternativních forem nikotinu. Počítáme se živou diskusí, zejména v závěrečné části, kdy si v praxi vyzkoušíte odpovědi na nejčastější dotazy kuřáků včetně těch nepříjemných. Nepříjemné dotazy ohledně tabáku a nikotinu, se kterými jste se v minulosti setkali a na něž není jednoduché odpovědět, vítány! Kuřačky rovněž vítány!

Pořádá: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN v Praze

Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Bc. Vladislava Felbrová

Termín: přeloženo na úterý 11.10. 2022 13:00 hod. – 16:00 hod.

Místo: Charvátův sál III. interní kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2

Program:

13:00 – Zahájení, představení

13:15 – Klinické souvislosti užívání tabáku k motivaci pacienta přestat kouřit + možnost výběru z více než dvaceti letáků o souvislostech kouření v rámci různých klinických oborů

13:30 – Diagnostika závislosti na tabáku/nikotinu

13:45 – Přestávka

13:55 – Intervence sestry při užívání tabáku/nikotinu

14:45 – Nejčastější dotazy kuřáků, praktický nácvik odpovědí a komunikace s pacienty

Lektorky: Bc. Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná, prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Pro zaměstnance VFN je akce zdarma.

Pro ostatní účastníky činí registrační poplatek 200,- Kč.

Formulář pro přihlášení zde