SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Video: 22. konference Tabák a zdraví – záznam z přednášek

Přinášíme Vám záznam jednotlivých přednášek z 22. Konference Tabák a zdraví, která se konala v Praze, 3. listopadu ve velkém sále Lékařského domu. Konferenci organizovala Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VF a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Odborný garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Děkujeme všem účastníkům konference. 

Níže naleznete záznam všech vystupujících + prezentace, které byly na konferenci promítány:

Kouření a možnosti praktického lékaře Prof. MUDr. Bohumil Seifert, CSc., SVL ČLS JEP, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a VFN

MKN-11 a užívání tabáku MUDr. Miroslav Zvolský, ÚZIS

Kouření a kardiologie Prof. MUDr. Aleš Linhart, II. interní klinika 1. LF UK a VFN

Kouření a lipidy Prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD, III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Role sestry v kontrole tabáku Ivana Bobovská, Centrum pro závislé na tabáku Krajské nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Odvykání kouření v podmínkách výrobního podniku MUDr. Ladislav Csémy, CSc., Národní ústav duševního zdraví

Komplikace ve spondylchirurgii a kouření MUDr. Petr Nesnídal, Nemocnice České Budějovice a.s., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN MOTOL, Ústav Hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Kouření a schizofrenie Doc. MUDr. Lucie Kališová, PhD., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Aktuality v souvislosti s tabákem - prof. MUDr. Eva Králíková, CSc

Centra pro závislé na tabáku nájdete

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
Centrum pro závislé na tabáku
Poliklinika Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha 2
Tel. +420 224 966 603
Email: info@slzt.cz