SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Vítejte na našich nových internetových stránkách!

SLZT a naše nové internetové stránky si kladou za cíl především informovat odbornou veřejnost, zdravotníky a všechny další subjekty, které jsou zainteresované v boji proti kouření.

Spustili jsme novou verzi naší internetové prezentace. Ta si klade za cíl především informovat odbornou veřejnost, zdravotníky a všechny další subjekty, které jsou zainteresované v boji proti kouření. Na stránkách nyní i v budoucnu naleznete oborové novinky, seznam center odvykání kouření a odborné akce pro lékaře a sestry.