SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Vliv vytváření představ spojených s kouřením na mladé - BMA 2008

Na padesáti stránkách najdeme analýzu trendů kuřáctví v UK – jak mezi dospělými, tak mezi mladými se za posledních zhruba 40 let snížila prakticky o polovinu.

Na padesáti stránkách najdeme analýzu trendů kuřáctví v UK – jak mezi dospělými, tak mezi mladými se za posledních zhruba 40 let snížila prakticky o polovinu. Dnes kouří kolem 22 % dospělých a kolem 30 % dospívajících mezi 16-19 lety.

Další kapitola rozebírá důvody, proč mladí začínají kouřit. Hlavní text je věnován právě vytváření představ spojených s kouřením – v sociálním prostředí, v médiích a formami marketingu.

Závěrem najdeme základní doporučení: omezit pro-kuřácké image v zábaných médiích, omezit možnosti marketingu tabákových výrobků, podporovat image „pro-zdraví“. Je tu i přehled současné britské legislativy týkající se propagace tabákových výrobků – ta je v podstatě zcela zakázaná s výjimkou místa prodeje a limitem na formát A5, z něhož 30 % musí pokrývat zdravotní varování.

Od roku 2005 se nesmí používat ani název či logo tabákového výrobku pro jiný než tabákový výrobek (u nás máme stále Marlboro nebo Pall Mall oblečení či boty Camel). Vše je podloženo citacemi (celkem 236) včetně cynických výroků představitelů tabákového průmyslu.

Hastings, G., Angus, K.: Forever cool: the influence of smoking imagery on young people, BMA, July 2008, 50s. (v plném znění dostupné z www.bma.org.uk)

připravila Eva Králíková