SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Vyjádření Public Health England k epidemii poškození plic v USA

Odkazy na data Centers for Disease Control

Vyjádření Public Health England k epidemii poškození plic v USA s odkazy na data Centers for Disease Control:

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2019/10/29/vaping-and-lung-disease-in-the-us-phes-advice/ 

(aktuální stav na www.cdc.gov/tobacco )