SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Výpadek Champixu

V červnu 2021 byla v USA v některých šaržích Chantixu (varenicline, v USA Chantix, v Evropě Champix) indentifikována množství nitrosaminů nad přijatelnou dávku dle FDA (Food and Drug Administration). To je problém mnoha léků (v poslední době např. valsartan, metformin či ranitidin): nitrosaminy vznikají reakcí sekundárních aminových látek (jako je vareniclin) s pomocnými látkami (nosiči), které obsahují dusitany. Lze to vyloučit změnou pomocných látek (nosičů), což by ale znamenalo změnu výrobního procesu.
Přestože nitrosaminy byly nalezeny jen v některých šaržích v USA, výrobce (Pfizer) se rozhodl v červenci ke stažení Champixu celosvětově.

Reference:

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-alerts-health-care-professionals-and-patients-voluntary-recall-varenicline-chantix-warehouse
https://www.empr.com/home/news/safety-alerts-and-recalls/chantix-recalled-distribution-halted-over-nitrosamine-impurity/

Jak postupovat?

Vareniclin je nejpoužívanějším a nejúčinnějším lékem závislosti na tabáku. Na stejném principu je však založen cytisin (Defumoxan), tedy nabízí se jako první náhrada za vareniclin. Oba jsou parciální agonisté alfa4beta2 a alfa7 acetylcholin-nikotinových receptorů. Vzhledem ke kratšímu poločasu v krvi (4,8 h u cytisinu versus 17 h u vareniclinu) by byla logická dávka Defumoxanu nejméně 1-1-1, ale to je třeba určit vždy podle individuálního stavu pacienta a abstinenčních příznaků. Defumoxan je volně prodejný v lékárně. Další možností je náhradní terapie nikotinem (náplast, žvýkačka, ústní sprej, pastilka), vše volně prodejné v lékárně.
Důležité je vysvětlení, že benefit nekuřáctví je zcela jistě mnohem vyšší než potenciální riziko z léků.

Co by měli vědět pacienti?

V některých baleních Champixu (v USA pod názvem Chantix) byla v červnu 2021 nalezena vyšší množství než přijatelná mez nitrosaminů (dusičnanů), které mohou být kancerogenní. Tyto látky se však běžně vyskytují např. v mnoha druzích potravin, především v uzeninách – proto jsou také uzeniny Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace označeny jako kancerogenní. Množství nalezené v některých tabletách bylo menší než je například v kolečku salámu, přesto se výrobce rozhodl celosvětově Champix dočasně stáhnout. V porovnání např. s uzeninami bylo množství nitrosaminů v Champixu minimální, navíc jen v některých baleních v USA, nikoli v Evropě nebo dokonce v ČR.
Dusičnany (nitrosaminy) jsou obsaženy například v některých sýrech, pivě nebo typicky v uzeninách. Důležité je vědět, že masivním zdrojem nitrosaminů (dusičnanů) je především cigaretový kouř – cigarety však nepodléhají povinnosti to uvádět. Kouř jedné cigarety obsahuje řádově několik set krát vyšší množství nitrosaminů (dusičnanů), než je např. v uzeninách, tedy nevracet se ke kouření je jasné doporučení. Pokud potřebujete náhradu za Champix, poraďte se se svým lékařem.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
za výbor SLZT