SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Výpadek vareniklinu

Více podrobností nalezte na: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-nitrosamine-varenicline-chantix