SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Zákon o nekuřáckých veřejných prostorách snižuje návštěvy na pohotovosti kvůli astmatu

Po implementaci zákona zakazujícího kouření v uzavřených veřejných prostorách v roce 2004 významně klesl počet návštěv na pohotovosti kvůli astmatu.

Autoři z university v Kentucky v Lexingtonu zjistili, že po implementaci zákona zakazujícího kouření v uzavřených veřejných prostorách v roce 2004 významně klesl počet návštěv na pohotovosti kvůli astmatu.

Ve své studii, která je první svého druhu, porovnávali návštěvy na pohotovosti ve čtyřech lexingtonských nemocnicích 40 měsíců před implementací zákona a 32 měsíců poté. Našli 22% pokles návštěv kvůli záchvatům astmatu – o 24 % u dospělých a o 18 % u mladších než 19 let.

Autoři analyzovali 14 839 návštěv mezi lety 2001 a 2006 s adjustací na věk, roční období a další faktory a porovnali shodná období před a po zavedení zákona do praxe. I když ve studii nebyla kontrolní skupina a autoři nehodnotili expozici pasivnímu kouření u jednotlivců, můžeme i přes tato omezení konstatovat, že studie ukazuje další benefit nekuřáckého veřejného prostředí. Fakt, že kouření zvyšuje pravděpodobnost vzniku astmatu a počet i závažnost záchvatů je prokázaný. Tabákový kouř chronicky dráždí již zanícené dýchací cesty. Podobné výsledky z dalších zemí, které již nekuřáckou legislativu přijaly, se pravděpodobně brzy objeví – astma je problémem ve všech zemích.

Ravens, M. K., Burkhart, P.V., Zhang, M., Lee, S., Moser, D. K., Mannino, D., Hahn, E.J.: Reduction in asthma-related emergency department visits after implementation of a smoke-free law, Journal of Allergy and Clinical Immunology. Article in Press, Corrected Proof http://www.sciencedirect.com/...

Připravila Eva Králíková