SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 65/2017 Sb.

Zákon nabývá účinnosti od 31. 5. 2017. Prohlédněte si jej na webu PSP ČR.