SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Záznam konference Léčba závislosti na tabáku

Přinášíme vám podrobný záznam konference, jejímž garantem byla prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Záznam konference. Na programu konference byl přehled činnosti více než 40 center pro závislé na tabáku. Příklady, s jakými potížemi se tato pracoviště potýkají, představí centrum FN Motol. Jak obecně, tak ze zkušeností s našimi pacienty jsme hovořili o léčbě závislosti na zahřívaném tabáku (IQOS), který je mylně ztotožňován s elektronickou cigaretou, ačkoli zdravotní riziko i návykovost se u něj liší. Věnovali jsme se i jiným zdrojům nikotinu, zejména nyní populárním nikotinovým sáčkům a dalším možnostem. Přiblížili jsme činnost Národní linky pro odvykání. V onkologii je zatím málo možností léčby závislosti na tabáku, ačkoli doba přežití se velmi liší podle toho, zda po sdělení diagnózy pacient přestane, nebo nepřestane kouřit – zdá se, že onkologické sestry v této činnosti mají vedoucí úlohu. Mluvilo se o ošetřovatelském postupu, který zahrnuje adiktologickou intervenci, i o zapojení do kampaně Evropského kodexu proti rakovině PrEv-Can 2022, shrnuje zaměření konference její garantka, vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Na konferenci byl zmíněn také nový lék pro závislé na tabáku – cytisin, který se na náš trh vrátil před rokem po půl století. Je to velmi slibná přírodní látka, ze zkušeností s několika stovkami pacientů vychází jako účinná, dobře snášená pomoc pro kuřáky, která je navíc příznivá i cenově. Odborníci komentovali doporučenou délku užívání, dávkování i den, kdy kuřák odkládá svou poslední cigaretu.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN je referenčním pracovištěm pro tuto léčbu v ČR, školí lékaře, sestry i farmaceuty již od roku 2005. Je zatím jediným pracovištěm u nás, které je k dispozici kuřákům po plnou pracovní dobu. Bylo založeno ve spolupráci s Nicotine Dependence Center na Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, k dnešku jím prošlo na 7000 kuřáků. Mezi pravidelně pořádanými vzdělávacími akcemi je také každoroční update v novinkách týkajících se kouření, tabáku, nikotinu a možností léčby nemoci s diagnózou F17.