SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Zpráva WHO o tabákové epidemii

Zpráva WHO o tabákové epidemii
Odkaz:
 https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2021