SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Zpráva WHO TobReg 2019

Informace

Zpráva WHO TobReg 2019 (následuje zprávy z let 2018 and 2015)

Report on the scientific basis of tobacco product regulation: seventh report of a WHO study group