SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Zrušení registrace Zybanu v rámci Sunset Close

<br>

Společnost GSK oznamuje, že od 1. 1. 2011 nebude dostupný léčebný přípravek Zyban, jeho registrace je ukončena k 31. 12. 2010.