SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Zveme Vás na virtuální konferenci Tabák a zdraví

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

Datum konání: středa 4. listopadu 2020 na vašich obrazovkách.

Program [PDF]