Přeskočit navigaci

Novinky

Seminář pro pracovníky center pro závislé na tabáku

Seminář pro pracovníky center pro závislé na tabáku

Druhý seminář pro lékaře i sestry center z celé republiky se konal 15. května 2009, sešlo se více než 40 účastníků.

Hlavním přednášejícím by profesor Richard Hurt, který vede Nicotine Dependence Center na Mayo Clinic v americkém Rochesteru. Představil své centrum, podle jehož vzoru se snažíme zavést léčbu i v našich nemocnicích. Mayo Clinic má 1800 lůžek a v tomto centru pro kuřáky pracuje kolem 35 lidí, i když se nevěnují jen léčbě, ale také edukaci a výzkumu. Nabízejí služby pacientům nemocnice a kromě ambulantní léčby je možná i osmidenní hospitalizace s intenzivním programem. Od založení centra v roce 1988 jím prošlo průměrně téměř 4000 nových pacientů ročně. Mayo Clinic má i nové poradenské centrum pro „Život bez kouře“, které poskytuje komplexní informace o všech souvislostech kouření. Byl představen také plán vzájemné spolupráce s tímto pracovištěm.

Dalším podstatným bodem programu byl software na sběr dat o léčbě v centrech. Tuto zpětnou vazbu po nás požadují především zdravotní pojišťovny, ale bude možné ji samozřejmě využít pro odborná hodnocení a publikace. SLZT na tomto programu dlouhodobě pracuje – i když stále nemá konečnou podobu, některá centra již mají dobře hodnotitelné výsledky. Program představili MUC. Jiří Janů a MUDr. et Mgr. Jan Zajak, kteří předvedli i online způsob zapisování. Protože užívání programu nebylo zejména těm, kdo s ním ještě nepracovali, úplně jasné, na všeobecná přání uspořádáme v září opět seminář pro pracovníky center, kde bude software hlavním bodem. Dále, ke vkládání dat do programu je třeba uzavřít dohodu s místní nemocnicí. Účastníci semináře si odnesli potvrzení softwarové firmy o zabezpečení dat. S pacienty je třeba podepsat informovaný souhlas, současný vzor na našem webu se upravuje. Nové přístupy pro zaměstnance center k programu zajišťuje MUC Jiří Janů, janu.jiri@centrum.cz.

Další prezentaci měly sestry našeho centra Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná, které referovaly o své činnosti. Navázaly na informace prof. Hurta, že naprostá většina práce s pacienty je právě na sestrách a že je role sesterské profese v léčbě závislosti na tabáku velmi významná - u nás je ovšem stále nedostatečně využívaná. Skupina našich sester připravuje kromě pravidelných kurzů (příští 16.9.2009, viz www.slzt.cz ) i doporučení léčby pro sestry.

Dále jsme referovali o současné farmakoterapii: z trhu zmizí nikotinové mikrotablety a pastilky, naopak by se měl objevit inovovaný inhalátor. Vareniklin se jeví jako účinný a bezpečný lék, s nímž máme zatím jen dobré zkušenosti.

Podstatnou problematikou se jeví také léčba adolescentů – v ČR je cca 250 000 kuřáků mladších než 18 let. Více než 50 % z nich by chtělo přestat, ale nevědí, jak to udělat ani kam se obrátit. Ani lékaři nejsou informovaní. Budeme se snažit alespoň v rámci center poskytovat léčbu. Ta je v zásadě shodná s léčbou u dospělých, ovšem klademe větší důraz na intervenování a motivaci. Problém adolescentních kuřáků je právě nízká motivace přestat a malá adherence k léčbě. Pokud bychom obdrželi projekt EU na toto téma, byla by tato činnost alespoň trochu podpořena.

Pracovníci center byli vyzváni k větší účasti na činnosti SLZT, jejímž hlavním tématem je právě podpora léčby v ČR, alespoň po odborné stránce.

Další setkání pracovníků center, zaměřené na práci se softwarem, plánujeme předběžně na pátek 18.9.2009. Přednášku prof. Hurta si můžete prohlédnout zde.

Eva Králíková


Archiv starších novinek

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz