SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

18. konference Tabák a zdraví

8. listopadu 2017 od 9.00 do 15.00 h ve velkém sále Lékařského domu

18. konference Tabák a zdraví se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 od 9.00 do 15.00 h ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 00 Praha 2. 

Pořadatel: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP ve spolupráci s Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze a Společností pro léčbu závislosti na tabáku

Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Pozvánka [DOC]