SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Konference pracovníků Center pro závislé na tabáku

Čtvrtek 6. dubna 2017

Datum konání: 6. dubna 2017

Místo konání: Posluchárna Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, 128 00 Praha 2, první patro

Pořadatel: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

Program a bližší informace zde. [DOC]