SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Konference pracovníků Center pro závislé na tabáku

13. dubna 2016

Místo konání:
Velká zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2

Termín konání:
13. dubna 2016

Pořadatel:
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

Garant:
doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
1. LF UK a VFN

Konference proběhne podle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a bude hodnocena kredity ČLK i ČAS.
Účast zdarma.

Kontakt pro přihlášky
email: felbrovav@seznam.cz
tel.: 224 966 603
poštou: Centrum pro závislé na tabáku, poliklinika Karlovo nám. 32
          128 00 Praha 2

Program ke stažení zde. [DOC]