SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Léčba závislosti na tabáku 2020

Pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP,

Termín: 25. března 2020

Místo: velká zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2

Pozvánka ke stažení zde