SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Léčba závislosti na tabáku v ČR: historie, současnost, budoucnost

Souhrn

Léčba závislosti na tabáku má relativně krátkou historii. V rámci naší zdravotní péče je v různé intenzitě nabízena po více než dvě desetiletí. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku vyškolila ve spolupráci s Českou lékařskou komorou několik tisíc lékařů, sester, farmaceutů a dalších zdravotníků v intervenování u kuřáků. Iniciovala vznik center pro závislé na tabáku. Na svých webových stránkách (www.slzt.cz) spravuje jejich databázi (n = 43), stejně jako adresář ambulantních lékařů poskytujících léčbu závislosti na tabáku (n = 214) i  lékáren poskytujících poradenství (n ~ 150). Uvádí mobilní aplikace k odvykání kouření v češtině, kontakt na Národní linku pro odvykání, adiktologické ambulance zabývající se také závislostí na tabáku (n = 3), odkaz na publikovaná doporučení léčby a další informace. Všichni lékaři, sestry a  další pracovníci ve zdravotnictví by měli rutinně aplikovat alespoň krátkou intervenci v  řádu desítek vteřin, kromě toho by měly být k dispozici další různorodé formy pomoci, od letáků po intenzivní léčbu. Věnujeme se i potřebnému směřování této oblasti medicíny.

Zveřejněno se souhlasem redakce Časopisu lékařů českých

Citace: Králíková E, Zvolská K, Štěpánková L, Pánková A, Felbrová V, Kulovaná S. Léčba závislosti na tabáku v ČR: historie, současnost, budoucnost. Cas Lek Cesk. 2020 Summer;159(3-4):147-152.

Celý článek ke stažení ZDE