SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Pokles akutních infarktů myokardu o 15 % po prvním měsíci nekuřácké Francie

Tisková zpráva OFT (<span class="menutexte">L’Office Français de Prévention du Tabagisme</span>) z 23. února 2008.

Zatímco měsíční přehledy po úplném zákazu kouření ve veřejných prostorách po 1.2.2007 ukázaly signifikantní snížení expozice kouři ve sledovaných lokalitách, nikoli ale efekt na konzumaci tabáku a efekt na zdraví, zákaz kouření v sektoru CHRD (Cafés, Hotels, Restaurants, Discothéques) ukázalo výrazný pokles. Po prvních odhadech klesly infarkty myokardu a cévní mozkové příhody řádově o 15%.

Další informace ke stažení v tiskové zprávě.