SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Prohlášení předsednictva ČLS JEP k harm reduction v užívání tabáku

Dokument ke stažení zde.

Prohlášení ke stažení zde.