SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Světový den bez tabáku 2012

Světový den bez tabáku 2012 Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou oranizací (WHO, World Health Organization) vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Vždy má dané téma – letos jím je Stop vlivu tabákového průmyslu.

Na kontrole tabáku se už ze samého principu tabákový průmysl účinně podílet nemůže: kontroloval by sám sebe a byl by proti své hlavní činnosti, totiž tvorbě zisku. Vyspělé země v souvislosti s tímto průmyslem reálně uvažují o „endgame“, tedy o ukončení jeho činnosti. Cigarety totiž nejsou normální zboží: zkracují život polovině svých konzumentů, letos jsou celosvětově příčinou 6 milionů předčasných úmrtí.

Více na http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html   a v přiloženém textu - zde.