SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Vapování e-cigaret a riziko relapsu kouření

V časopise JAMA Network Open byla 19.10.2021 publikována studie zabývající se výskytem recidivy kouření cigaret u osob, které přešly na elektronické cigarety (EC) nebo jiné tabákové výrobky.

Tisková zpráva v mediích však výsledky studie uvádí nesprávně, když říká, že kuřáci, kteří přestanou kouřit s pomocí e-cigarety, mají větší pravděpodobnost relapsu, upozorňuje prof. Peter Hajek, ředitel Tobacco Dependence Research Unit, Queen Mary University v Londýně. Kuřáci, kteří přestali kouřit bez pomoci, se totiž v míře relapsu nelišili od těch, kteří užívali EC. Obecně kuřáci, kteří potřebují pomoc, aby přestali kouřit, jsou obvykle více závislí a s vyšším rizikem relapsu, než ti, kteří jsou schopni přestat bez pomoci. Také v této kohortové studii byli lidé, kteří přestali kouřit bez pomoci, skutečně výrazně méně závislí na cigaretách než ti, kteří přestali s pomocí EC. 

Samostatná analýza uvedené studie navíc mísila lidi, kteří přestali kouřit a používali EC, s těmi, kteří pokračovali v kouření, ale přešli na jiný tabákový výrobek. Tato kombinovaná skupina měla vyšší míru relapsu, což bylo dáno zařazením osob, které nikdy nepřestaly kouřit, nelze tedy hodnotit účinek e-cigaret.

Dle prof. Hajka studie naznačuje, že používání e-cigaret spíše odstraňuje handicap závislosti na tabáku, než že způsobuje relaps. To se shoduje s dalšími důkazy, že EC jsou účinným pomocníkem při odvykání kouření.

Kuřáci, kteří chtějí přestat kouřit, by neměli být odrazováni od pokusů s užíváním e-cigaret.

Odkaz na původní práci zde: 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2785237?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=101921

Odkaz na odborné stanovisko, prof. Peter Hajek, ředitel Tobacco Dependence Research Unit, Queen Mary University v Londýně: https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-vaping-and-staying-off-cigarettes/

Odkaz na zprávy v mediích:

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/cigarety-elektronicke-cigarety-vapovani-studie-nikotin-tabak_2110201436_svi

https://edition.cnn.com/2021/10/19/health/e-cigarette-smoking-relapse-wellness/index.html