SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Závislost na tabáku – přístup pneumologa, plicního chirurga a celé FN Motol

Seminář se uskuteční 13.10.2011 v posluchárně Pneumologické kliniky 2.LF UK a FN Motol, od 12,30 do 14,00 hodin.

Bližší informace naleznete zde.