SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Zpráva Světové zdravotnické organizace o celosvětové epidemii tabáku

Tabák je dnes nejčastější preventabilní příčina úmrtí ve světě. Letos tabák zabije přes pět miliónů lidí.

Tabák je dnes nejčastější preventabilní příčina úmrtí ve světě. Tento rok tabák zabije více než pět miliónů lidí – více než tuberkulóza, HIV/AIDS a malárie dohromady. Do roku 2030 stoupne ročně úmrtí až na osm miliónů lidí. Bez rychlého zásahu může být tabák příčinou úmrtí miliardy úmrtí v tomto století.

Tabák je jediný legální produkt, který může poškodit zdraví každého, kdo je mu vystaven a zabije polovinu lidí, kteří ho užívají. Užívání tabáku je běžné po celém světě díky nízkým cenám, agresivnímu a rozšířenému marketingu, nedostatku varování o jeho nebezpečí a díky nekonzistentní politice jeho kontroly. Většina poškození se neprojeví po roce nebo dokonce po dekádu užívání tabáku. Spotřeba tabáku ve světě stoupá a epidemie nemocí a úmrtí spojených s jeho užíváním teprve začala.

Celá zpráva ke stažení.