SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Minnesotská škála tabákových abstinenčních příznaků

Prosíme, přečtěte si návod na níže uvedeném webu. Pacienti vyplňují tuto škálu sami. Existuje i verze vyplňovaná terapeutem, viz uvedený odkaz. V nadpisu části pro pacienty se neuvádí výraz abstinenční příznaky cíleně, aby respondenti nabyli ovlivněni. Následuje vlastní text pro pacienty.

(podle Hughes, J., 2003, http://www.med.uvm.edu/behaviorandhealth/research/minnesota-tobacco-withdrawal-scale)

Prosíme, ohodnoťte, co jste pociťovali během posledních 24 hodin
0=vůbec ne; 1=nepatrně; 2=středně; 3=celkem dost; 4=velmi

1. Zlost, podrážděnost, nespokojenost 0 1 2 3 4
2. Úzkost, nervozita 0 1 2 3 4
3. Špatná nálada, smutek 0 1 2 3 4
4. Touha kouřit 0 1 2 3 4
5. Obtížné soustředění 0 1 2 3 4
6. Zvýšená chuť k jídlu, hlad,
zvyšování hmotnosti
0 1 2 3 4
7. Nespavost, obtížné usínání,
buzení v noci
0 1 2 3 4
8. Neschopnost odpočívat 0 1 2 3 4
9. Netrpělivost 0 1 2 3 4
10. Zácpa 0 1 2 3 4
11. Závratě 0 1 2 3 4
12. Kašel 0 1 2 3 4
13. Neobvyklé sny, noční můry 0 1 2 3 4
14. Nevolnost 0 1 2 3 4
15. Bolení v krku 0 1 2 3 4