SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Dotaz 395

22. srpna 2012 Jirka:

Dobrý den paní doktorko,
tvrdí se, že kuřáci výjdou společnost na nákladech za léčbu hodně draze, což neodpovídá mému výpočtu.
Z jedné krabičky odevzdáme státu zhruba 50 Kč. Pokud bych tedy kouřil kolem 40 let, jednu krabičku denně, tak odvedu na spotřební dani a DPH státu 730.000. Kuřáci se podle průzkumů dožívají o deset let méně, což je při důchodu 10.000 Kč za měsíc 1.200.000 Kč, celem tedy 1.930.000 Kč. Zcela jistě všichni kuřáci nedostanou rakovinu, kde se léčba pohybuje v řádu milionů. Kladu si tedy otázku, jestli pro náš stát nejsou vlastně kuřáci potřební. Co si o tom myslíte?

22. srpna 2012 Odpověď:

Opravdu nejsou. Z čistě ekonomického pohledu je ideální den Vaší smrti ten, kdy z plného zdraví (!!!) odcházíte do důchodu. Někteří kuřáci nejsou na látky tabákového kouře citliví, tedy jim kouření život nezkrátí, ale těch 18 000 předčasných úmrtí v důsledku kouření ročně znamená pro každého průměrnou ztrátu 15 let života, z nich 3/4 ztrácejí 22 let. Jinými slovy, kouření Vás buď nezabije nebo zabije poměrně brzo, tedy neodpracujete to, co nekuřák. Navíc před datem smrti býváme nemocní, práce neschopní, invalidní atd. Ještě jinak řečeno, nekuřák si na svoji léčbu stačí vydělat, kuřák nikoli.