SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Dotaz 74

10. července 2009 Vaňková Marie:

Dobrý den. Je mi 48 let, snažím se žít zdravě, jsem dlouholetým dárcem krve, nemám zájem vystavovat se na pracovišti účinkům pasivního kouření. Požádala jsem o vyhlášení nekuřáckého pracoviště, situace se vleče, 1 kolega pokuřuje vesele dál a já mám strach, že kvůli svému požadavku budu přeřazena na jiné pracoviště. JAK SE BRÁNIT PROTI LIDSKÉ BEZOHLEDNOSTI ?

10. července 2009 Odpověď:

Na to není jednoduchá odpověď. Většinou nejlépe funguje koupit kolegovi dobrou láhev a vysvětlit mu, že Vám jeho kouření vadí. To se ovšem vždy nezdaří a patrně to už máte za sebou. Jediným zákonným podkladem by mohl být Zákoník práce, který dříve požadoval právo na nekuřácké pracoviště, ale nyní to tam je jen vágně formulováno.
Každopádně byste mohla argumentovat ochranou před kancerogenním prostředím (požadavek bezpečného pracovního prostředí v Zákoníku práce je a ochrana před škodlivinymi také) - tabákový kouř byl zařazen do kategorie lidských kancerogenů v roce 2004 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) při WHO (Světové zdravotnické organizaci).
Ostatně vliv pasivního kouení na zdraví je prokázaný, poprvé v roce
1981 (Hirayama - rakovina plic u nekouřících patrnerů kuřáků).
Přeji Vám úspěch a dejte vědět, jak jste dopadla.