Přeskočit navigaci

Struktura intervence

Struktura intervence – Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Intervence je v našem centru hlavní náplní druhé návštěvy (po screeningové), trvá zhruba 2 hodiny. Probíhá individuálně nebo v malé skupině do 4-5 osob. Pacient má stanovenu míru závislosti – FTCD, CO ve výdechu+počet cigaret v posledních 12 hodinách, BDI, Minnesotskou škálu abstinenčních příznaků – podrobněji viz Informace pro pacienta.

Doba intervence je vždy individuální podle reakcí a potřeb pacientů, intervence trvá většinou 1,5 – 2,5 hodiny. V této průměrné verzi: 120 minut.

 • Představení se, výzva k interaktivitě (1 minuta)
 • Očekávání/průběh léčby (3 minuty)
 • Kuřácká anamnéza – sumarizace, počet vykouřených cigaret za život=naučené chování, počet potažení za život (5 minut)
 • Zkušenosti pacientů s minulými pokusy, důvody relapsu (3 minuty)
 • Princip závislosti: naučené chování, změna v mozku (5 minut)
 • Identifikace s nekuřáctvím, radost z nekouření (3 minuty)
 • Zmínka o konkrétních zdravotních souvislostech kouření podle pacientova stavu k podpoře motivace včetně zlepšení psychického zdraví (5 minut)
 • Brožura Moje cesta k nekuřáctví (3 minuty)
 • Pacientovo rozhodnutí/připravenost/jak si věří, podpora motivace (zaškrtá si v brožuře, aby se k tomu mohl vrátit) (5 minut)
 • Význam a princip měření CO, konkrétní hodnoty pacienta, příjem nikotinu z cigaret (3 minuty)
 • Behaviorální substituce (káva, alkohol, kuřácké prostředí, jídlo, stress, pohoda/odpočinek, čekání, v autě, v restauraci…) – náhradní řešení PŘEDEM a TĚŠIT SE na něj, příklady (20 minut)
 • Odměňování se za drobné úspěchy (3 minuty)
 • Prevence zvyšování hmotnosti včetně souvislosti kouření a stresu (10 minut)
 • Relaxační techniky (hluboké dýchání, případně jóga, Jacobson) (3 minuty)
 • Možné bariéry, prevence relapsu (5 minut)
 • Sociální podpora – žije/pracuje s kuřákem? Jak odmítat cigaretu? (3 minuty)
 • Abstinenční příznaky (5 minut)
 • Princip fyzické závislosti, konkrétní výsledek FTCD pacienta, video s vyplavením dopaminu (7 minut)
 • Možnosti farmakoterapie, vysvětlení působení, možné nežádoucí účinky (10 minut)
 • Možnosti finančního příspěvku na léky (1 minuta)
 • Stanovení farmakoterapie, délka užívání (7 minut)
 • Den D, jakékoli kouření je kouření (2 minuty)
 • Otázky (8 minut)

Objednání k příští návštěvě (většinou do dvou týdnů po intervenci)

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz