SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Struktura intervence

Intervence je v našem centru hlavní náplní druhé návštěvy (po screeningové), trvá zhruba 2 hodiny. Probíhá individuálně nebo v malé skupině do 4-5 osob. Pacient má stanovenu míru závislosti – FTCD, CO ve výdechu+počet cigaret v posledních 12 hodinách, BDI, Minnesotskou škálu abstinenčních příznaků – podrobněji viz Informace pro pacienta. Doba intervence je vždy individuální podle reakcí a potřeb pacientů, intervence trvá většinou 1,5 – 2,5 hodiny. V této průměrné verzi: 120 minut.

Struktura intervence – Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Objednání k příští návštěvě (většinou do dvou týdnů po intervenci)