SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Struktura intervence

Intervence je v našem centru hlavní náplní druhé návštěvy (po screeningové), trvá zhruba 2 hodiny. Probíhá individuálně nebo v malé skupině do 4-5 osob. Pacient má stanovenu míru závislosti – FTCD, CO ve výdechu+počet cigaret v posledních 12 hodinách, BDI, Minnesotskou škálu abstinenčních příznaků – podrobněji viz Informace pro pacienta. Doba intervence je vždy individuální podle reakcí a potřeb pacientů, intervence trvá většinou 1,5 – 2,5 hodiny. V této průměrné verzi: 120 minut.

Struktura intervence – Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Objednání k příští návštěvě (většinou do dvou týdnů po intervenci)

Poradna lékaře

Položit dotaz
Ano, může to být abstinenční příznak. Nevím, ale jak dlouho a kolik jste kouřil ani jak dlouho nekouříte - takto na dálku nelze jistě odpovědět. Případně navštivte některou z nejbližších možností pomoci, viz www.SLZT.cz - Kde hledat pomoc. Pokud by to byl abstinenční příznak, vhodné léky jej mohou potlačit.
Děkujeme.
Trochu ano, ale je to jen malý zlomek rizika, které pro cévy znamnená kouř.
Popisujete něco, co zažilo mnoho kuřáků - kdo byl jednou závislý, po jedné cigaretě se během času vrací ke kouření. Jednak naskočí automatické reakce kkdy a jak sahat po cigaretě, vždyť jste to trénovala asi léta. A za druhé se probudí zmnožené receptory v mozku, které znamenají fyzickou závislost na nikotinu a nelze je vymazat, jen uspat, což jste během 3 měsíců jistě udělala. S tím léky pomohou. Tedy berte to jako pozitivní zkušenost: už víte, jak to probíhá, co pomůže a jak se k tomu můžete vrátit. Až se rozhodnete, půjde to už lépe. Pokud jde o léky, kromě nikotinu existují i jiné. bylyo by dobré poradit se o tom v rámci některé z možností podle kontaktů zde na webu (Kde hledat pomoc).
Zobrazit vše